اعتماد/ دبیرکل نهضت آزادی مدعی است که هاشمی رفسنجانی در اوایل دهه 50 نظری مثبت در مورد مجاهدین خلق داشته است.

توسلی دبیر کل نهضت آزادی در مورد نظر هاشمی رفسنجانی درباره مجاهدین خلق گفت: بگذارید اینجا این جمله تاریخی را از آقای هاشمی‌رفسنجانی یک بار دیگر نقل کنیم. در سال ۵۰ که ما به اتفاق ایشان، مهندس سحابی و آقای ربانی‌شیرازی و جمعی از مجاهدین خلق در زندان قزل‌قلعه بودیم، آقای هاشمی‌رفسنجانی در قبال نقدی که من به مجاهدین داشتم و نقدشان می‌کردم، می‌گفت: شما نگران این بچه‌ها نباشید. من در طول تاریخ اسلام، نسلی را به این اندازه که ایمان به اسلام و قرآن داشته باشد، در ادوار تاریخ اسلام باشد، سراغ ندارم. نگران نباشید خودشان را اصلاح می‌کنند.