آخرین خبر/ واکنش معاون اقتصادی وزیر خارجه به خبرسازی واگذاری کیش به چین را می بینید.