فارس/ کاخ سفید یا کاخ موزه ملت، بزرگ‌ترین کاخ مجموعه ۱۱۰ هکتاری سعدآباد که بیش از 61 بخش مختلف دارد و به علت رنگ سفید نمای آن به این نام شهرت یافته است.این کاخ بسیار تجملاتی اقامتگاه تابستانی خاندان پهلوی بوده و به امور اداری و تشریفاتی نیز اختصاص داشته است.