تسنیم/ معاون اول قوه قضائیه گفت: نظر من این است اگر دادگاه‌ها علنی شود به نفع قوه قضائیه و مردم است.