روزنامه سازندگی/ سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: وقتی می‌گوییم جبهه اصلاحات یعنی تعداد زیادی از احزاب فراگیر و جمعیت‌های مختلف درون جبهه اصلاحات وجود دارد و فراتر از احزاب و گروه‌ها شخصیت‌های مختلف تاثیرگذار در جبهه اصلاحات فراوان هستند. لذا جبهه اصلاحات طیفی از تحول‌خواهان تا نیروهای ارزشی خط امامی سابق را در بر می‌گیرد.

مرعشی ادامه داد: از سوی دیگر اصلاح‌طلبان همیشه نیمی از سیاست ایران بوده‌اند و نمی‌توانند سیاست را تعطیل کنند؛ بنابراین خیلی طبیعی است که نیاز به نهاد هماهنگ‌کننده‌ای دارند.

حالا اینکه نام این نهاد شورای‌عالی باشد یا شورای هماهنگی و یا هر چیز دیگر فرقی نمی‌کند. اما حتما احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب باید با هم گفت‌وگو کنند و به یک جمع‌بندی برسند که نهادی که جامعیت بیشتری دارد تشکیل شود؛ به ویژه در این مسیر تجربه‌هایی که در جبهه اصلاحات وجود دارد اعم از تجربیاتی که در سه دوره شورای عالی بوده می‌توانند راهگشا باشند.
شورای‌عالی دو دور را با موفقیت طی کرد اما در دور سوم نتوانست مسیر خودش را ادامه دهد. مهم‌ترین مسئله‌ای که وجود داشت آمدن ناکامی‌ها بعد از کامیابی‌ها بود؛ ناکامی در عرصه اقتصاد و سیاست داخلی. این ناکامی‌ها و شرایط سخت و مقداری هم خودزنی‌ها بر این موضوع تاثیرگذار بود.
خود ما اصلاح‌طلبان انتظارات را از منتخبان بالا بردیم و چون این انتظارات تامین نمی‌شد تضعیف پایگاه اجتماعی خودمان را به دست خودمان رقم زد. مردم وقتی احساس کنند منتخبان آنها نمی‌توانند کار مهمی برای آنها انجام دهند ناامید می‌شوند.

سه خصوصیت از نظر من برای ریاست آینده شورا مهم است. اول اینکه طیف‌های مختلف این جبهه اعم از طیف‌های ارزشی تا میانه‌رو و رادیکال باید او را قبول داشته باشند و رابطه خوبی با او داشته باشند.

دوم اینکه به لحاظ سیاسی باید نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده را باور داشته باشد. اگر قرار باشد خودش در این‌باره مردد باشد که آیا باید شرکت کنیم یا خیر، نباید مردد باشد و باید بتواند فضای سیاسی را به خوبی تحلیل کند و بن‌بست‌ها را بشکند.

سوم هم اینکه پیام انتخاب این فرد به نظام باید پیام همراهی و همکاری باشد. نباید شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان را که سال‌هاست وجود دارد، این فرد بیشتر کند و باید در جهت ترمیم روابط بین اصلاح‌طلبان و نظام سیاسی حرکت کند.

آقای نوری گذشته از اینکه خودش هم این مسئولیت را نخواهد پذیرفت اما ویژگی سوم را هم به اعتقاد من ندارد و پیام همراهی و همکاری با نظام از این طریق منتقل نخواهد شد.

اما بهزاد نبوی می‌تواند انتخاب خوبی باشد. همچنین مجید انصاری و محسن هاشمی هم می‌توانند به عنوان دیگر گزینه‌های مناسب برای ریاست شورای‌عالی یا هر نهاد هماهنگ‌کننده دیگری در جبهه اصلاحات، مطرح باشد.
ترکیب و ساختار شورای‌عالی باید اولا به شکلی دیده شود که احزاب فراگیری که نقش موثرتری در جریان اصلاحات دارند در ترکیب آن هم نقش موثرتری ایفا کنند. و دوم اینکه اگر قرار شد غیر از احزاب و گروه‌ها شخصیت‌های حقیقی هم عضو این سازوکار باشند باید شخصیت‌هایی وارد شوند که جامعیت داشته و به شکل فراگیر دارای مقبولیت باشند.