آخرین خبر/ موسوی در مورد علت نزدیک شدن چین و ایران و تهیه پیش نویس توافق 25 ساله ایران و چین اظهار کرد این سند و روابط راهبردی برای طرف های مختلف غیرقابل باور است و آنها فکر میکنند ایران با این توافق تحریم ها را بی اثر خواهد کرد.