آخرین خبر/ واکنش موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه در مورد سخنان رهبر انقلاب در مورد هم‌افزایی بخش‌های مختلف کشور در شرایط حساس کنونی را می بینید.