آخرین خبر/ پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: برای کنترل بازار ارز، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان قوه مقننه و قضاییه با محوریت دولت تشکیل خواهد شد و یک بسته جامع برای ساماندهی بازار ارز در دستور کارگروه خواهد بود.