آخرین خبر/ رئیس کمیسیون صنایع از ارائه طرح الزام دولت برای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی در مجلس گفت.