آخرین خبر/ معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داد: معرفی وزیر صنعت بعد از تعیین تکلیف وزارت بازرگانی صورت می گیرد.