تسنیم/ دلایل رد صلاحیت ۷۵ نماینده مجلس توسط شورای نگهبان از زبان «دهقان» حقوقدان شورای نگهبان را مشاهده می کنید.