آخرین خبر/ نخست وزیر رژیم صهونستی که سابقه طولانی در مواضع و اقدامات ضدایرانی دارد مدعی حمایت از کرامت مردم ایران شد.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید