555 0 نظـــــــر  

جار/ * توقف برنامه هسته اي ايران بدون شليک يک گلوله!با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

555 0 نظـــــــر