جار/ * قطار برقی همچنان در ایستگاه بی پولی
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید