جار/ * مهمترین عناوین روزنامه خراسان:
- ادامه استراتژی آمریکایی برجام زخمی
- حریری: حزب ا... عضوی از دولت لبنان و باعث ثبات کشور است
- افزایش 5/5 هزار میلیاردی بودجه بیمه سلامت
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar