جار/ * مهمترین عناوین روزنامه خراسان:
- 20 میلیون کارت اعتباری
- تداوم تزلزل مدیریتی در 4 وزارتخانه
- تاکسی های اینترنتی در خان شهرداری


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید