جار/ * چند روز تا بورسی شدن نفت


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید