آخرین خبر/ *مقامات رسمی: ترکیه صدا و ویدئو در اختیار دارد. نوارهای ضبط شده قتل را آشکار می کند. یک منبع گفت: "می توانی بشنوی خاشقجی چگونه کشته شده است"


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید