آخرین خبر/ *4 مظنون که در راز خاشقجی شناسایی شدند با ولیعهد ارتباط دارند. یکی از مظنونان که توسط ترکیه درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی شناسایی شده بارها به همراه محمد بن سلمان دیده شده است، سه نفر دیگر از طریق شاهدان و اسناد دیگر از تیم امنیتی ولیعهد عربستان بوده اند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید