جار/ * مهمترین عناوین روزنامه خراسان:
- پیشرفت علمی نکنیم تهدیدات دشمن دایمی خواهد بود
- برکناری در کمین بن سلمان
- موافقت روحانی با افزایش حقوق کارمندان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید