جار/ * تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید