جار/ * وقتی به من اهانت می کردند پروین کجا بود؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید