آخرین خبر/ *با بالاگرفتن خشم، ترامپ موضع نرم درباره عربستان گرفت


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید