آخرین خبر/ *چرا بن سلمان او را کشت؟ سلمان و پسرش پس از کودتا در خاندان آل سعود و تاسیس پادشاهی سلمانی، به دنبال تضعیف رقیبان شان در خاندان آل سعود و از بین بردن کانال های آنان با تاثیرگذاران غربی بودند. خاشقجی به دلیل اینکه زمانی در سفارت خانه های عربستان در واشنگتن و لندن کار کرده بود، یکی از این کانال ها به شمار می رفت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید