جار/ * استعفا، مرهمی جای ترمیم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید