آخرین خبر/ *روایت اصلی عربستانی ها در واشنگتن مورد تردید قرار گرفت


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید