آخرین خبر/ *ترکیه ای ها اهرم فشار جدیدی علیه عربستان دارند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید