آخرین خبر/ *پادشاه عربستان ویژگی های سیاست داخلی و خارجی کشور را امروز مشخص می کند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید