آخرین خبر/ *نبرد بر سر امپراتوری تنف؛ نبرد ایرانی آمریکایی در چند منطقه احتمالا بالا خواهد گرفت که منطقه تنف سوریه به دلیل اهمیت استراتژیک اش یکی از آن ها خواهد بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید