آخرین خبر/ *متحد در سوگ، جدا به وسیله رییس جمهور. رهبران از بوش پدر قدردانی کردند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید