آخرین خبر/ *سفر اعلام فرمانبری. روزنامه الاخبار در شماره امروز اسناد محرمانه سعودی مربوط به سال 2016 و پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری را منتشر کرده است. بر اساس این اسناد در ژانویه 2016 تیم بن سلمان به ترامپ پیشنهاد همه جانبه سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی برای تامین منافع آمریکا را به این کشور ارائه کرده اند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید