آخرین خبر/ نیویورکر موضوع تصویر روی جلدش را به بحران تعطیلی دولت بر سر اختلاف درباره بودجه دیوار مکزیک اختصاص داده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید