آخرین خبر/ نیویورکر موضوع تصویر روی جلدش را به بحران تعطیلی دولت بر سر اختلاف درباره بودجه دیوار مکزیک اختصاص داده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی