آخرین خبر/ مقامات نسبت به پوسیدن میلیون ها تن ضایعات پس از برگزیت هشدار دادند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید