جار/ * شفر: منشا از من پرسید می توانم به استقلال بیایم؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید