جار/ * سکو ها ناامید از صعود


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید