آخرین خبر/ مخالفت اوپرای مشهور لاسکالا در ایتالیا با پیشنهاد مالی سخاوتمندانه عربستان به دلیل کارنامه ریاض در حقوق بشر، شکستی در سرمایه گذاری فرهنگی پادشاهی عربستان در خارج از کشور محسوب می شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید