جار/ * بسیاری از سران کشورهای عربی دنباله روی کفار شدند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید