جار/ * وزیر نفت: خواب آشفته آمریکا تعبیر نمی شود


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید