جار/ * مسئولان باید به امنیت شغلی و دستمزد کارگران توجه صحیح و دقیقی داشته باشند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید