جار/ * از اروپا ناامید شدیم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید