جار/ * ترامپ: کاری کردم که ایرانی ها نمی توانند یک تکه نان بخرند!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید