جار/ * دکتر روحانی: ایران نمی تواند به صورت یک طرفه متعهد به برجام بماند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید