جار/ * دیپلمات اروپایی: آمریکا و فرانسه برای وقت‌کشی تقسیم کار کرده‌اند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید