آخرین خبر/ نفت شرق سوریه در اختیار اسرائیل. الاخبار به سند افشا شده ای دست یافته که نامه الهام احمد رییس مشترک هیات اجرایی "شورای سوریه دموکراتیک" است که در آن به موتی کاهانا سرمایه دار اسرائیلی اختیار همه امور متعلق به فروش نفت سوریه در مناطقی که تحت سیطره شبه نظامیان کردی مورد حمایت اشغالگران آمریکایی است، اعطا شده است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید