جار/ * 144 هزار شغل پایدار در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید