جار/ * بمب استقلال از انگلیس
* پول ندهید ویلموتس می رود


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید