آخرین خبر/ اقدام ترامپ برای بستن یک راه دیگر پناهندگی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید