آخرین خبر/ ترامپ حمله به 4 نماینده دموکرات را شدیدتر ساخت. 4 نماینده زن حزب دموکرات که هدف حملات ترامپ قرار گرفتند او را متهم به برترپنداری نژاد سفید کردند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید