جار/ * ایران مصمم به باز گذاشتن همه مسیرها برای حفظ برجام است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید