جار/ * مهمترین عناوین روزنامه خراسان:
- فرش قرمز برای کالای لوکس
- پس لرزه های توقیف کشتی ملکه
- درختان، قربانی گازرسانی می شوند؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید